Betalningsvillkor

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor från oss är för privatpersoner normalt kontant netto.

Gäller betalningsvillkoret 30 dagar netto skall betalning vara musikdator tillhanda senast 30 dagar efter vårt fakturadatum, sedan debiteras genast 12% ränta per månad beräknad efter varje förseningsdag från kundens sida. Har varor levererats mot Förskottsbetalning eller efterkrav, men kunden har ej löst ut varorna inom en månad från aviseringsdatum äger musikdator rätten att återta varan samt debitera 20 procent av varornas nettobelopp, dock lägst 500 SEK. Detta gäller även om kunden vägrar lösa ut varorna efter bekräftad beställning.

Ägandeförbehåll

Levererade varor är musikdators egendom tills dess att varan är till fullo betald.

Överlåtelse

Musikdator förbehåller sig rätten att om vi så önskar att överlåta rätten att mottaga betalning till annan part. Detta kommer dock normalt informeras om på fakturan från musikdator.